Dzień pierwszy – Dzień przyjazdu

Dzisiaj ewangelizatorzy przyjechali do Polańczyka z całej Polski.

Pierwszym wspólnym punktem programu było zawiązanie wspólnoty oraz konferencja wprowadzająca w rekolekcje pt. Bóg jest. Wygłosił ją tegoroczny rekolekcjonista ks. Jan Szeląg.

Zwieńczeniem pierwszego dnia była Eucharystia celebrowana w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku. Po Mszy Świętej, monastyczna wspólnota Miłości Miłosiernej prowadziła modlitwę o uzdrowienie wewnętrzne.