Dzień drugi

Dzisiejszy dzień opłynął pod znakiem rekolekcyjnych zajęć i warsztatów kerygmatycznych. Najpierw w pierwszej konferencji ks. Jan Szeląg mówił o mocy Słowa Bożego, podkreślał znaczenie życia Dobrą Nowiną na co dzień.

Kolejnym etapem rekolekcyjnych ćwiczeń były prace w grupach – ewangelizatorzy mieli za zadanie stworzyć kampanie oraz plakat ewangelizacyjne skierowane do konkretnych grup. W bloku popołudniowym natomiast, uczestnicy WEB-u poznawali podstawy ewangelizacji oraz na nowo dzieli się swoim doświadczeniem Jezusa.
Ostatnim akcentem drugiego dnia Wakacyjnej Ewangelizacji Bieszczadów była Eucharystia i wieczór uwielbienia zakończony Apelem jasnogórskim.

Bóg jest, mówi do nas i wzywa nas