Dzień piąty

Dzisiaj ewangelizowaliśmy w Solinie na zaporze. To tam wszyscy nasi ewangelizatorzy głosili Dobrą Nowinę na wszystkie możliwe sposoby.

Wieczorem przeszliśmy ulicami Polańczyka z nabożeństwem Drogi Krzyżowej animowanej przez KSM Besko.