WEB 2018 – dzień 5

Kolejny dzień ewangelizacji spędziliśmy na Tamie Solińskiej, gdzie podobnie jak dzień wcześniej, ewangelizowaliśmy w różnych strefach.  Tym razem dopisała nie tylko pogoda, ale również ludzie, którzy tłumami przechodzili obok naszych instalacji. Wieczorem natomiast uczestniczyliśmy w Festiwalu Rapu. Wystąpili: Heres/WZN, MUODE KOTY. Amfiteatr w Polańczyku zabrzmiał w ten wieczór, chrześcijańskim rapem, a orędzie zbawienia odbijało się, jak ufamy nie tylko w jeziorze Solińskim, ale także w ludzkich sercach.

WEB 2018 – Dzień 1

Pierwszy dzień upłynął nam na skupieniu i wsłuchiwaniu się w słowo rekolekcjonisty – ks. Grzegorz Szczygieł. Wskazywał on na postać św. Jana Chrzciciela jako przykładu dla ewangelizatorów. Wskazywać na postać Baranka i odsunąć się w cień – to główny temat rekolekcyjnych rozważań. Wieczorem natomiast wszyscy uczestniczyliśmy w nabożeństwie z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.