WEB 2018 – Dzień 1

Pierwszy dzień upłynął nam na skupieniu i wsłuchiwaniu się w słowo rekolekcjonisty – ks. Grzegorz Szczygieł. Wskazywał on na postać św. Jana Chrzciciela jako przykładu dla ewangelizatorów. Wskazywać na postać Baranka i odsunąć się w cień – to główny temat rekolekcyjnych rozważań. Wieczorem natomiast wszyscy uczestniczyliśmy w nabożeństwie z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie w sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku.